te奥会剪影
[发布时间:2012-11-03 23:57:46?][阅读次数:10045?次]

 

 我校足qiu运dongyuan在全国第五届te奥会kai幕现chang

 

 

我校运dongyuan与国际友人合影

 

 

sai前zhuzhi辉老师在指dao学生

 

 

关印 孙浩然在bisai现chang合影

[打印本页]??[关闭本页]